Надра банк

Все вклады НАДРА БАНКА, оформленные физическими лицами до 3 марта 2009 года, гарантированы Фондом гарантирования вкладов Пресс-служба НАДРА БАНКА информирует, что Дирекция по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины подтвердила информацию, которую ранее предоставляла юридическая служба НАДРА БАНКА по поводу гарантирования вкладов физических лиц, оформленных в НАДРА БАНКЕ до 3 марта 2009 года.

Все вклады НАДРА БАНКА, оформленные физическими лицами до 3 марта 2009 года, гарантированы Фондом гарантирования вкладов

Пресс-служба НАДРА БАНКА информирует, что Дирекция по банковскому регулированию и надзору Национального банка Украины подтвердила информацию, которую ранее предоставляла юридическая служба НАДРА БАНКА по поводу гарантирования вкладов физических лиц, оформленных в НАДРА БАНКЕ до 3 марта 2009 года. Об этом говорится в письме, полученном от Национального банка Украины 10 марта текущего года.
Все вклады, которые поступили в банк до момента переведения участника Фонда гарантирования вкладов физических лиц в категорию временного участника Фонда, подлежат возмещению Фондом согласно ст. 1 Закона Украины «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц».
Фонд не гарантирует возмещение только новых вкладов, привлеченных банком по новым депозитным договорам после 3 марта 2009 года.
На ранее оформленные депозиты, срок которых был пролонгирован, гарантия Фонда гарантирования вкладов физических лиц распространяется.

Гость.

Сегодня, 10 апреля, утром в Харькове две вкладчицы банка Надра облились бензином и подожгли себя, требуя возврата депозитов.
Таким образом 67-летняя мать и 48-летняя дочь требовали вернуть им депозиты.

Происшествие произошло утром около 10:30 на улице Академика Павлова.

777
 
Гость. написал:
Добавлено: 10 Апр 2009 11:55

Сегодня, 10 апреля, утром в Харькове две вкладчицы банка Надра облились бензином и подожгли себя, требуя возврата депозитов.
Таким образом 67-летняя мать и 48-летняя дочь требовали вернуть им депозиты.

Наврное, єто все таки лишнее. Ибо нет ничего ценнее чем и жизнь и здоровье

mark

Банкир - это тот человек, одалживающий вам зонтик, когда светит солнце, и отбирающий его в тот самый момент, когда начинается дождь.
(Марк Твен)

новина

Підсумки дев'ятого тижня роботи тимчасової адміністрації
НАДРА БАНКУ

Протягом дев'ятого тижня своєї роботи тимчасова адміністрація продовжила реалізацію програми фінансового оздоровлення НАДРА БАНКУ.
У рамках проекту з реструктуризації зовнішньої заборгованості проведена глобальна телеконференція з усіма зовнішніми кредиторами банку, у ході якої були представлені огляд поточної ситуації в банку, аналіз структури й термінів погашення зовнішніх позик, а також інформація про хід цього проекту й наступних кроків щодо його реалізації. Телеконференція привернула увагу більше ніж 100 учасників, які після завершення зустрічі позитивно оцінили кроки, відкритість і своєчасність дій, що впроваджуються тимчасовою адміністрацією для реструктуризації зовнішньої заборгованості.
З метою виконання своїх зобов'язань перед клієнтами й оптимізації роботи з вкладниками – фізичними особами НАДРА БАНК повертається до нормальної банківської практики виплати відсотків за депозитами. Так, у квітні за вкладами у розмірі до 20 тис. гривень (або еквівалент в іноземній валюті), що передбачають виплату відсотків щомісячно або наприкінці терміну (що закінчився у березні), клієнти зможуть одноразово отримати 50% від суми відсотків, нарахованих у попередньому місяці. Частина відсотків, що залишилися, в обох випадках буде виплачуватися вкладникам на поточні рахунки.
Ухвалено рішення щодо погашення заборгованості за кредитами фізичних осіб, які відчувають тимчасові фінансові труднощі, за рахунок коштів їхніх депозитів, термін дії яких закінчився. Розроблено умови, що враховують різницю за сумами депозиту й заборгованості, порядок переоформлення залишку депозиту на новий термін і умови, що дозволяють погасити кредит з поточного рахунку без купівлі валюти на аукціоні у випадку, коли кредит і депозит оформлені в різних валютах. Ця пропозиція поширюється на вклади і кредити клієнтів-фізичних осіб, а також клієнтів-суб'єктів малого та середнього бізнесу.
Група прийому звернень громадян, що працює в Центральному офісі НАДРА БАНКУ, на цьому тижні розглянула понад 110 заяв переважно щодо виконання взаємних зобов'язань банку перед вкладниками і позичальниками. За час роботи (з 23 лютого по 10 квітня 2009 року) комітетом з розгляду скарг громадян було ухвалено рішення про виплату близько 1,86 млн гривень, понад 109 тис. доларів США і більше ніж 26 тис. євро вкладникам, що мають гостру потребу у грошових коштах.
8 і 10 квітня НАДРА БАНК брав участь у валютному аукціоні НБУ з купівлі для клієнтів-фізичних осіб і суб'єктів підприємницької діяльності іноземної валюти, що використовується ними з метою погашення заборгованості за тілом кредиту й відсотків за ним (у т. ч. прострочених).

Діяльність тимчасової адміністрації НАДРА БАНКУ коментує Юрій Белінський, керівник аналітичного відділу компанії «Astrum Інвестиційний Менеджмент»:
«Доступ до ресурсів завжди був одним з основних факторів розвитку будь-якого банку, а в нинішніх умовах він посилив свій вплив і більш ніж на 50% визначає перспективи розвитку фінансової установи. В умовах відтоку коштів з банківської системи уряд буде здійснювати рекапіталізацію насамперед банків, що входять у першу й другу групи за активами та мають значні депозитні бази. Це буде зроблено, щоб уникнути наростання напруженості через неповернення депозитів і задля досягнення максимально позитивного ефекту відновлення довіри до банківської системи в цілому. Таким чином, ми вважаємо, що НАДРА БАНК разом з банками «Родовід», «Укргазбанк» та іншими фінустановами буде рекапіталізований у 2009 році. На даний момент НАДРА БАНК вживає заходи з оздоровлення свого фінансового становища, зокрема щодо реструктуризації заборгованості. Це має допомогти банку отримати новий капітал».

Невидимка

Народ внимание новый обман!!!! Коварные махинации не поддавайтесь!!! Не верьте людям которые предлагают вам на очень "выгодных" для вас условиях купить ваши депозиты!!! Часто они говорят вам что пытаются поменять ваш депозит на кредит, иногда что спасают вас от безденежья, но на самом деле это МОШЕННИКИ которые пытаются нажиться на Ваших кровных сбережениях!
Они прекрасно знают, что фонд или банк в любом случае все отдаст и в этой отлично офрмленнойс юридической точки зрения будет только один проигравший, тот кто купился на дешевую мульку и продал свой депозит!!!!

Информация

НАДРА БАНК внес изменения в механизм приобретения залогового имущества

НАДРА БАНК продолжает разрабатывать и внедрять новые инструменты для налаживания эффективной работы с клиентами в непростых рыночных условиях. Одним из первых среди отечественных финучреждений банк сформировал и разместил на официальном Интернет-сайте базу залогового имущества, а также предоставил вкладчикам возможность использовать депозиты, оформленные в НАДРА БАНКЕ, для покупки объектов из этой базы.
С целью улучшения качества обслуживания клиентов, желающих реализовать или приобрести объекты из базы залогового имущества, НАДРА БАНК усовершенствовал процедуру реализации залогового имущества путем продажи физическим лицам в обмен на депозит или за наличные.
Поводом для внедрения изменений в процесс послужили опыт, накопленный специалистами за время проведения операций купли-продажи залогового имущества, а также пожелания заемщиков и покупателей об ускорении процесса реализации залога.
Кроме существенного упрощения и ускорения процесса реализации залогового имущества, улучшены условия приобретения земельных участков, находящихся в залоге банка. Покупку земельных участков можно осуществлять за счет денежных средств с депозитного, накопительного или текущего счетов. Если остаток на счете превышает стоимость покупаемого объекта, банк произведет выдачу наличных в размере до 10% от стоимости приобретаемого участка.
Согласно правилам приобретения залогового имущества клиентам, которые испытывают сложности с обслуживанием кредитов, имеют просроченную задолженность свыше 90 дней (по состоянию на 01.04.09 г.) и в большей мере нуждаются в ускорении реализации залогового имущества, созданы самые благоприятные условия. Объекты залога по таким кредитам могут быть приобретены за счет депозита в полном объеме (без обязательного внесения наличных/безналичных средств). Если сумма депозита покупателя меньше стоимости объекта залога, то недостающая часть вносится наличными или внешними безналичными зачислениями. Другие объекты залога по кредитам без просроченной задолженности, а также по кредитам с просроченной задолженностью до 90 дней (по состоянию на 01.04.09 г.) могут быть реализованы по следующей схеме: до 50% стоимости – за счет депозита, не менее 50% стоимости – за счет наличных и/или внешних безналичных средств. Возможность приобретения объекта на 50% или 100% стоимости за счет депозита указывается непосредственно в базе по каждому объекту залога.
Сейчас в базе залогового имущества клиентов НАДРА БАНКА более 650 объектов: квартиры, дома, земельные участки и автомобили. Данные обновляются еженедельно на сайте (http://www.nadrabank.ua/rus/thebaseofcollateral), а также доступны в каждом отделении и по телефону Контактного центра НАДРА БАНКА: 8-800-300-0-700. На сайте банка есть информация для клиентов о том, как внести объект залога в базу и что необходимо для его приобретения.

Информация

НАДРА БАНК возобновляет выплату депозитов в сегменте от 5 000 до 10 000 гривен вкладчикам-пенсионерам

С 20 мая текущего года НАДРА БАНК внедряет специальное предложение для еще одной группы вкладчиков-пенсионеров, сумма депозитов которых составляет от 5 000 до 10 000 гривен (или их эквивалент в иностранной валюте). Подобное предложение по возврату депозитов банк уже внедрил ранее для лиц пенсионного возраста, сумма вклада которых не превышает 5 000 гривен (или эквивалент в иностранной валюте).
Новым предложением НАДРА БАНКА могут воспользоваться владельцы депозитов, срок которых закончился в период с февраля по май 2009 года. Часть депозита в размере 20%, срок которого закончился в феврале, будет выплачиваться с 20 мая при условии пролонгации остатка средств на депозите как минимум на полгода. Выплаты по депозитам, срок которых истек в марте 2009 года, будут осуществляться с 19 июня.
С 20 июля часть депозита получат клиенты, срок договоров которых закончился в апреле текущего года, а с 20 августа планируется выплата по «майским» депозитным договорам вкладчиков-пенсионеров.
Клиенту также предлагается получить 20% остатка пролонгированного депозита через четыре месяца при условии обеспечения в этот период ежемесячных поступлений (от 500 гривен) на текущий счет, открытый в НАДРА БАНКЕ.

Информация
 
Информация написал:
НАДРА БАНК возобновляет выплату депозитов в сегменте от 5 000 до 10 000 гривен вкладчикам-пенсионерам

Прошу прощения - с 2011 года. Если МВФ даст деньги. Еще раз прошу прощения за неточность в инфориации.

Barmaley

Нужно думать это наконец-то PRщики вылезли из тины? Laughing out loud

 
Информация написал:
Прошу прощения - с 2011 года. Если МВФ даст деньги. Еще раз прошу прощения за неточность в инфориации.

Плакалъ... Laughing out loud Нет, рыдалъ Laughing out loud

гость12666

Итоги работы одиннадцатой недели работы временной администрации НАДРА БАНКА

Результатом последовательных действий временной администрации по улучшению финансового состояния НАДРА БАНКА стал рост объемов ликвидных средств, что позволяет налаживать нормальный режим работы. Банк отказывается от практики выдачи всей суммы процентов по депозитам в рамках существующих лимитов на текущих счетах. Принято решение с 5 мая осуществлять ежемесячную единоразовую выплату 50% суммы начисленных за предыдущий месяц процентов по всем депозитам физических лиц через кассу банка независимо от валюты вклада. Оставшаяся часть начисленных процентов может сниматься клиентом с текущего счета в пределах действующих лимитов. Улучшены предложения для вкладчиков: если раньше депозитный договор можно было переоформить лишь на срок 9 или 12 месяцев с выплатой процентов в конце срока, то
с 5 мая клиенту предлагается оформление депозита на 4, 6, 9 или 12 месяцев с выплатой процентов ежемесячно или в конце срока.
С 20 мая текущего года банк начнет выплачивать депозиты, срок которых закончился в период с февраля по май 2009 года, вкладчикам пенсионного возраста, сумма депозитов которых составляет от 5 000 до 10 000 гривен (или эквивалент в иностранной валюте). Подобное предложение по возврату депозитов банк внедрил ранее для лиц пенсионного возраста, сумма вклада которых не превышает 5 000 гривен (или эквивалент в иностранной валюте).
С целью максимального упрощения процедуры купли-продажи объектов базы залогового имущества на этой неделе усовершенствован процесс их реализации путем продажи физическим лицам за наличные или в обмен на депозит. Так, для клиентов, которые испытывают сложности с обслуживанием кредитов, имеют просроченную задолженность свыше 90 дней (по состоянию на 01.04.09 г.) и нуждаются в ускорении реализации залогового имущества, созданы самые благоприятные условия. Объекты залога по таким кредитам могут быть приобретены за счет депозита в полном объеме.
Кроме того, улучшены условия приобретения земельных участков, которые находятся в залоге банка. Покупку таких земельных участков можно осуществлять за счет денежных средств с депозитного, накопительного или текущего счетов.
22 апреля НАДРА БАНК участвовал в валютном аукционе НБУ по покупке для клиентов-физических лиц и субъектов предпринимательской деятельности иностранной валюты, используемой ими для погашения задолженности по кредитным обязательствам.
Группа по приему обращений граждан, работающая в Центральном офисе НАДРА БАНКА, на этой неделе рассмотрела свыше 100 заявлений, касающихся выполнения взаимных обязательств банка перед вкладчиками и заемщиками. За текущую неделю Комитетом по рассмотрению жалоб граждан было определено к выплате 650 580 гривен, свыше 79 тыс. долларов США и более 15 тыс. евро вкладчикам, остро нуждающимся в денежных средствах

viy

Есть еще один элемент работы Надры, наверно положительный, в Киеве напрочь исчезли ранее многочисленные, особенно в метро, банкоматы Надры

Barmaley
 
viy написал:
в Киеве напрочь исчезли ранее многочисленные, особенно в метро, банкоматы Надры

разпродажа, видать Cool

Гость12666

Итоги работы одиннадцатой недели работы временной администрации НАДРА БАНКА

Группа по приему обращений граждан, работающая в Центральном офисе НАДРА БАНКА, на этой неделе рассмотрела свыше 100 заявлений, касающихся выполнения взаимных обязательств банка перед вкладчиками и заемщиками. За текущую неделю Комитетом по рассмотрению жалоб граждан было определено к выплате 650 580 гривен, свыше 79 тыс. долларов США и более 15 тыс. евро вкладчикам, остро нуждающимся в денежных средствах.

В связи с тем, что самым нуждающимся признан банк Надра выплата денежных средств другим лицам признано нецелесообразным

Временная администрация НАДРА БАНКА просит граждан правильно понять данное сообщение и сложившуюся обстановку. Еще раз приносим извинения за ранее опубликованную неправдивую информацию

Прохожий

А как это понимать: "Временная администрация НАДРА БАНКА просит граждан правильно понять данное сообщение и сложившуюся обстановку", " В связи с тем, что самым нуждающимся признан банк Надра выплата денежных средств другим лицам признано нецелесообразным".
Другие лица - это кто, мы?

007

Вкладчики банка Надра планирую подать коллективный иск к банку-убийце.
http://ua-banker.com.ua/news/press-releases/1216/

Потеряв веру в Правительство, Национальный банк и другие государственные органы регулирования финансовой деятельности банков Украины, простые вкладчики решили объединиться для отстаивания своих интересов в суде самостоятельно. В эту пятницу все желающие совершенно бесплатно могут принять участие в составлении коллективного иска к банку. Смею Вас заверить, данный иск получит такой ход, что уже через некоторое время мы сможем рассчитывать на то, что наш иск будет рассмотрен на уровне Европейского суда по правам человека.

Прохожий

Коллективные иски - это демагогия, если они направлены даже в Европу... Деньги Европа не вернёт. И права человека тут не при чем. Это бизнес. Читай договор с банком и принимай решение...

Анна

Если не объединимся то они нас по одному передавят и денег мы не увидим. Надо всем вместе на банк иск подавать

Прохожий

Я же говорю, что коллективный иск - это юридическая туфта. Это закончится только разговорами. Ни один судья не примет конкретного решения, потому, что суммы у всех разные и условия договоров тоже. Если обьединяться, то только на коллективные акции (блокирование, манифестации). А такое никогда ни к чему не приводит.
Лучше всего конкретно разыскивать руководителей банка, подавть иск(или просто "наезжать") на их имущество для погашения долгов. Потому что, это их персональная вина в том, что их предприятие оказалось в дерьме. Пусть продают своё имущество, оказывают мат.помощь своим банкам и расчитываюстя по долгам.

Barmaley
 
Прохожий написал:
Лучше всего конкретно разыскивать руководителей банка,

Не болтайте ерундой Laughing out loud Сумские "руководители" - люди подневольные и не решающие "глобальных" проблем.

Вопросы нужно задавать ВЛАДЕЛЬЦАМ банков, которые определяют политику работы конкретного банка.

Прохожий

Эти подневольные за последние два года стали миллионерами. Один Лукин из БИГ-энергии особняк за 2 млн на Криничной построил.

Barmaley
 
Прохожий написал:
Один Лукин из БИГ-энергии особняк за 2 млн на Криничной построил.

Напомнить, что он помимо директора - еще и депутат?

Прохожий

Даже депутаты за два года такой зарплаты не получают. Вор он - вот кто... И за это ответит.

viy

Если бы каждый вор за свое отвечал то мы жили бы совсем в другой стране!

inform

Итоги тринадцатой недели работы временной администрации НАДРА БАНКА

Начиная с 5 мая, как и было сообщено ранее, НАДРА БАНК предоставил возможность всем вкладчикам - физическим лицам получать проценты по всем депозитам не только с текущего/карточного счета в пределах действующих лимитов, но и через кассу банка единоразово - 50% суммы начисленных за предыдущий месяц процентов. Это стало результатом ряда последовательных мер по улучшению ликвидности банка, среди которых – внедрение специальных предложений для заемщиков. Напомним, что до 1 июня продлен срок действия спецпредложений: по продуктам «Автопакет» и «Автокредитование»; по снижению до 20% годовых ставки клиентам, досрочно погашающим по Персональному кредитному пакету единоразово не менее 50% тела кредита; по снижению на 0,5% годовых процентной ставки по «Кредиту на приобретение потребительской недвижимости» и Кредитному пакету «Жилищные решения»; по упрощенным условиям реализации залогового имущества. Также до 1 июня текущего года для клиентов – субъектов малого и среднего бизнеса действует специальное предложение «Отмена задолженности по штрафам и пене при условии погашения всей просроченной задолженности».
Кроме того, НАДРА БАНК разработал спецпредложение для заемщиков – физических лиц, которые испытывают временные трудности с погашением кредитов, оформленных под залог земельных участков (при просроченной задолженности свыше 30 дней). Предложение включает существенное понижение процентной ставки сроком на два года и отмену пени и штрафов, начисленных на момент подписания дополнительного соглашения.
Также банк отменил начисление пени и штрафов за просроченную задолженность для всех кредитных продуктов, в том числе и кредитных карт физическим лицам и субъектам предпринимательской деятельности.
Для снижения кредитного бремени заемщикам корпоративного сегмента банк предложил условия реструктуризации долгов путем продления кредитного договора на срок от 4 до 12 месяцев (в зависимости от коэффициента покрытия обязательств залогом), а также изменение графика погашения траншей от 6 до 12 месяцев в рамках срока действия договора.
8 мая НАДРА БАНК принял участие в валютном аукционе НБУ с целью удовлетворения потребностей в иностранной валюте клиентов - физических лиц и субъектов предпринимательской деятельности, используемой ими для погашения задолженности по телу кредита и процентов по нему (в том числе просроченных).
Группа по приему обращений граждан Центральном офисе НАДРА БАНКА на этой неделе рассмотрела свыше 80 заявлений, касающихся выполнения взаимных обязательств банка перед вкладчиками и заемщиками. Комитетом по рассмотрению жалоб граждан было на прошлой неделе выплачено 971 151 гривня вкладчикам, остро нуждающимся в денежных средствах.
В целом с начала работы временной администрации выплаты по текущим счетам клиентов НАДРА БАНКА составили: возвращено вкладов по итогам рассмотрения жалоб клиентов - 6 598 411 грн, вкладчикам- пенсионерам - 140 436 грн; осуществлено выплат процентов по депозитам - 7 911 955 грн, по заработной плате - 244 764 866 грн.

inform2

НАДРА БАНК возобновляет выплату депозитов в сегменте до 10 000 гривен вкладчикам-пенсионерам

Деятельность Временной администрации (введена в НАДРА БАНК 10 февраля 2009 года) направлена на нормализацию работы Банка и на выполнение обязательств перед вкладчиками, в первую очередь – клиентами пенсионного возраста. С 21 апреля вкладчики-пенсионеры, имеющие депозиты на сумму до 5 000 грн. (или их эквивалент в иностранной валюте), срок которых закончился в период с февраля по май 2009 года, получают 20% суммы депозита при условии пролонгации остатка на полгода. Кроме того, через четыре месяца клиент может получить 20% остатка депозита при условии перечисления пенсии или других поступлений (на сумму от 500 грн.) на текущий счет в НАДРА БАНК.
С 20 мая НАДРА БАНК внедряет специальное предложение для еще одной группы вкладчиков-пенсионеров, сумма депозитов которых составляет от 5 000 до 10 000 гривен (или их эквивалент в иностранной валюте). Новыми предложениями НАДРА БАНКА могут воспользоваться владельцы депозитов, срок которых закончился в период с февраля по май 2009 года. Часть депозита в размере 20%, срок действия которого закончился в феврале, будет выплачиваться с 20 мая при условии пролонгации остатка средств как минимум на полгода. Выплаты по депозитам, срок которых закончился в марте 2009 года, будут осуществляться с 19 июня. С 20 июля часть депозита получат клиенты, срок договоров которых закончился в апреле, а с 20 августа планируется выплата по «майским» депозитам.
С 5 мая проценты по всем вкладам (независимо от валюты и размера) будут выплачиваться не только путем снятия с текущего/карточного счета в пределах действующих лимитов, но и единоразово наличными через кассу Банка - 50% суммы начисленных за предыдущий месяц процентов. В мае это касается и вкладов с выплатой процентов в конце срока, если срок их действия закончился в мае.
НАДРА БАНК предлагает вкладчикам переоформить депозит на срок от 4 месяцев с выплатой процентов ежемесячно или в конце срока. Согласно Ст. 1 и ч. 2 Ст. 28 Закона Украины «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц» при пролонгации депозита не прекращаются депозитные правоотношения между банком и вкладчиком, не изменяется номер депозитного счета, а вклад остается на том же счете, что и раньше. Поэтому все переоформленные депозиты, включая проценты, гарантированы Фондом гарантирования вкладов физических лиц.

Barmaley

Не, ну не наглецы, а?

Убогую попытку выполнить свои ОБЯЗАТЕЛЬСТВА преподносят как достижение и милость...

Клиент БИГа
 
viy написал:
Если бы каждый вор за свое отвечал то мы жили бы совсем в другой стране!

Ответит по понятиям...

Жопа

Прекрасная работа прекрасного банка! Какой красивый значок у него, логотип, а вы его обижаете, деньги каието требуете. Забудьте, гордитесь, что прикоснулись к прекрасному!

Гость.

Банк «Надра» обещает выдать вкладчикам очередную кроху при условии, на которое трудно согласиться

Входящий в группу крупнейших банк «Надра» намерен начать выплаты всем категориям вкладчиков 20% от суммы депозитов до 50 тыс. гривен с 1 июня.

Об этом говорится в сообщении банка.

«С 1 июня банк «Надра» начинает выплату всем категориям вкладчиков 20% от суммы депозитов в сегменте до 50 тыс. гривен (или их эквивалент), срок окончания которых наступит в июне, при условии пролонгации остатка вклада на срок от 4 месяцев», – говорится в сообщении.
-----------------------------------------------------------------------------

Вот, Гэна, учись работать с биомассой Laughing out loud
Нагло, цинично и с выдумкой Smile

Гость...
 
Прохожий написал:
ОК! У меня вопрос. Только не знаю получу ли я ответ от бота.
Уважаемый а-ля бот в лице Марии из рекламы
Говорят, что у вас есть договоренность с с предприятием "Траур", которое занимается организацией похорон, что вы выдаете депозиты только тем, где в семье кто то покончил жизнь самоубийством в связи с невозвращением депозитов (в Харькове это очень актально) и только в том случае если выданый депозит пойдет на организацию похорон?

Это конечно стеб, но очень похожий на нынешнюю реальность. Прошу прощению из-за упоминания предприятия "Траур".

Никакой договоренности "Траура" с НАДРОЙ нет!!!
Ззевляю вполне официально. (дир. ПС "Траур")

view counter
view counter

Сейчас на форуме

Василий Быков
Геннадий

Зарегистрированных 2
Гостей 1250
Администраторов 0

Статистика

Всего тем на форумах 131200
Все сообщения 272505
Всего зарегистрированных пользователей 55598
Последний зарегистрированный пользователь atamal

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.