Array

Зекономити на контрагентові

Іноді відносини між теплокомуненерго та теплоелектроцентралями (ТЕЦ) набувають конфліктного характеру, особливо, коли справа стосується відшкодування вартості транспортування теплової енергії мережами постачальника (ТЕЦ)

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», відмова сплачувати коштів, насамперед, пов’язана із «cлабкостями» договору на відшкодування витрат по транспортуванні вищезазначеної теплової енергії.

За таких умов правовий супровід сторони-боржника «винайшов» спосіб уникнути розрахунку з іншим виробником, визнавши через суд недійсними пункти договору про поставку теплової енергії, а точніше математичні складові витрат на транспортування, з яких розраховувалася заборгованість.

Позиція визнати недійсними окремі пункти договору про постачання теплової енергії полягає у тому, що:

1)    транспортування теплової енергіє є регульованими тарифними витратами (вони встановлюються Національною комісією України з регулювання енергетики та комунальних послуг – далі НКРЄ КП);

2)    боржник включений у зведений перелік суб’єктів природних монополій, який ведеться Антимонопольним комітетом, а отже, вимоги по регульованості тарифу застосовуються і до відповідача.

На перший погляд, здавалося, що договір (його окремі пункти) про постачання теплової енергії підлягає визнанню недійсними через пряму невідповідність положенням Закону України «Про теплопостачання», Закону України «Про ціни і ціноутворення», Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг», Цивільного та Господарського кодексу України, а також правил та ліцензійних умов на теплопостачання, які затверджені НКРЄ КП.

Однак, чи можливо визнати недійсними договір з постачання теплової енергії, якщо:

1)    договір укладався між суб’єктами господарювання шляхом пред’явлення позову однією зі сторін до іншої про визнання укладеним такого договору у тій редакції, якій пропонувала перша сторона. У такому випадку редакція проекту договору, текст якої ставав частиною судового рішення попередньо досліджувався судом і перевірявся на відповідність законодавству (або мав перевірятися);

2)    тариф на транспортування теплової енергії для ліцензіата не затверджувався НКРЄ КП протягом року (приміром, у 2015 році існували такі обставини, коли для теплокомуненерго не затверджувався тариф).

По першій ситуації, якщо суд теоретично визнає недійсним договір він «переглядає» по суті попереднє судове рішення за іншими позовними вимогами, яке вже давно набрало законної сили, що прямо не допускається юриспруденцією.

По другій ситуації, якщо суд визнає недійсним договір або його окремі пункти за відсутності тарифу, то з якої калькуляції витрат з транспортування теплової енергії мали б виходити сторони, якщо договором врегульовувати ціну заборонено законодавством.

На жаль, судові казуси бувають і договір на транспортування теплової енергії визнається недійсним,.

Детальніше про це читайте у статті «Борги не по тарифу – це не борги»

Array

Вибір між автографом споживача або збитками

Підпис споживача(ів) є не лише доказом виконання робіт (надання послуг) комунальниками, але і центральним елементом у їх господарських відносинах, особливо, якщо питання стосуються розрахунків між юридичними особами або при стягненні збитків

Array

Лінія електропередач як внесок у підприємницьку діяльність

Будь-який бізнес, у тому числі бізнес енергокомпаній починає старт із внеску засновників у формування його майнової основи. Здебільшого це можу бути земельні ділянки, цінні папери, грошові кошти, майно набуте у порядку спадкування, тварини та інші об’єкти цивільного обороту, які не заборонено законодавством. Виняток із цього правила можуть бути спеціальні заборони щодо певних об’єктів, які встановлені окремими законами.

Чим складніший вид діяльності, тим різноманітні об’єкти стають вкладами у ньому.

Як пише сайт «Комунальний Лоєр», між інвесторами поширеною є практика укладення угод про спільну діяльність.

Суть договору про спільну діяльність полягає у тому, що учасники господарських відносин об’єднують своє майно, кошти та трудові ресурси для отримання економічної вигоди у майбутньому або для реалізації певного проекту.

Спільна діяльність згідно законодавства вважається припиненою, коли учасники досягли поставлених цілей або навпаки – втратили до проекту інтерес та довіру і не бачать у ньому жодних переваг, дивідендів, вигод, тощо.

Працює цей договір здебільшого так:

1)  засновники господарського об’єднання утворюють з числа їх представників певну Раду учасників, делегувавши їй власні повноваження;

2) кожний представник у Раді учасників при голосуванні на її засіданнях наділений кількістю голосів у пропорціях до внеску учасника;

3)    протоколом Ради учасників або її рішенням один учасник з Ради уповноважується на представництво інтересів Ради в органах державної влади, місцевого самоврядування, cудах, а також на виконання організаційних та господарських функцій об’єднання, а саме його управління (підписувати договори, вести бухгалтерський облік, виступати замовником будівельно-монтажних робіт тощо);

4)    майно, власність на яке належала кожному із засновників і яке було передано до об’єднання у якості вкладу не позбавляло права власності учасника на нього, а продукція, плоди, доходи, які одержувалися учасниками під час спільної діяльності вважалися спільною частковою власністю. Виняток із цього правила (про спільну часткову власність) міг бути випадок, якщо учасники по-іншому урегулюють майнові відносини;

5)    користування майном має відбуватися між учасниками спільно;

6)    витрати з утримання майна та відшкодування збитків учасники несуть спільно.

Разом з тим, законодавцем поза увагою залишено дієві правові інструменти, які б надали перевагу інвесторам у врегулюванні спорів щодо майна, залученого у спільну діяльність у досудовому порядку.

Як показує досвід, чим «складніший» матеріальний об’єкт, який передають у спільну діяльність, тим важче його повертати у власність.

Для прикладу пропоную розглянути ситуацію навколо внесення високовольтної лінії передач до складу спільного майна об’єднання.

У період між 1990 та 2000 роками Міністерство з питань енергетики та вугільної промисловості агітувало інвесторів вкладати кошти у відбудову дільниць та опор електропередач, які згодом могли б принести прибутки від здачі в оренду ліній корпоратизованим енергетичним підприємствам.

Насправді інвестори не змогли вкладати кошти ні у якості спільної діяльності, ні у якості створення консорціуму.

Основними юридичними перепонами стали:

1)    погодження договору про спільну діяльність Міністерством енергетики та вугільної промисловості (договір був тристороннім);

2)    технічний супровід договору з підключення/відключення до електромереж, погодження проектів забезпечувалося державним підприємством, що покладало на договір нормативне навантаження;

3)    державна реєстрація інвестора була за кордоном, а в Україні не було його представництва;

4)    умови припинення договору про спільну діяльність носили декларативний характер.

4-та перепона найчастіше зустрічається в українській судовій практиці.

До цього часу Верховний Суд розглядає справи за позовами українських компаній до іноземного інвестора з приводу розірвання договорів про спільну діяльність та повернення високовольтних ліній передач.

Інвестори, які до проектів давно втратили інтерес, не беруть участь у спільній діяльності, однак така обставина як утворення «спільного підприємства» позбавляє українську енергетичну компанію користуватися та розпоряджатися високовольтною лінією передач, оскільки для її повернення компанія зобов’язана дотримуватися способу, який сторони прописали у договорі зі спільної діяльності.

І тут головною проблемою є положення, яке зобов’язує сторони підписати додаткову угоду про припинення договору про спільну діяльність.

Виникає запитання: «А якщо колишній інвестор не бажає цього робити або його неможливо знайти? Що тоді?».

Як один із можливих варіантів вирішення проблеми може бути позов української компанії до українського суду із вимогами «визнати договір з інвестором про спільну діяльність припиненим».

У якості доказової бази можна пред’явити суду:

1)    довідку про реалізації компонентів проекту реконструкції;

2)    технічний звіт та оцінку несучих опор конструкцій;

3)    робочий проект.

Слід у позові також зазначити, що інвестор не подає щоквартальні звіти, не бере участь у розподілу прибутку, від керівництва та фінансування проекту він самоусунувся.

Детальніше про це читайте у статті «Високовольтна лінія електропередач як внесок у спільну діяльність».

Array

Як заробити на інвесторові?

В юриспруденції, а також у адміністративній діяльності часто виникають питання щодо значення меморандумів при реалізації інвестиційних або енергетичних проектів, а також питання щодо юридичної сили такого роду документів

Array

Як місцеві ради забирають мережі у забудовника?

На перший погляд, дивно чути, як органи місцевого самоврядування «воюють» із забудовниками, проте на практиці дійсно бувають випадки, коли місцеві ради прагнуть отримати від забудовника мережі.
Ймовірно, що до таких заходів вдалися окремі органи місцевого самоврядування через «знижений» пайовий внесок на розвиток соціальної інфраструктури міста, які раніше сплачували забудовники до місцевого бюджету, проте в силу законодавчих новацій дане зобов’язання для забудовників парламентом було скасоване.

Array

Питання, як завжди, фінансові

На практиці часто виникають спори між житлово-будівними кооперативами та водоканалом спори навколо бойлера з підігрівом гарячої води у багатоквартирному будинку.

Array

Чи ефективний контроль над управителем будинку?

Із прийняттям нової редакції Закону України «Про житлово-комунальні послуги» послуга з утримання будинків втратила своє юридичне значення і трансформувалася у послугу з управління будинком.
Разом з тим, законодавчі ініціативи змінили підходи до розуміння та призначення послуги з утримання будинку, що може нести у собі приховану небезпеку.

Array

Істотне порушення як привід для розірвання договору на вивезення сміття

Для здійснення процедури розірвання договорів, зокрема договорів на вивезення побутових відходів, чинне законодавства вимагає існування такого факту, про які сторони на момент укладення договору не знали і не могли б знати, адже за інших обставин вони просто б не уклали даний договір.

Array

Як споживачі уникають плати за послугу з електропостачання?

На тлі зростання вартості послуги з електропостачання споживачі дедалі частіше замислюються над тим, як заощадити енергоспоживання та мінімізувати витрати. Дехто із споживачів взагалі прагне користуватися електричною енергією безкоштовно

Array

Ефективні способи притягнення до відповідальності за зрубане дерево

Зелені насадження є об’єктами правової охорони з позицій лісового, екологічного (природоохоронного) законодавства та законодавства у сфері благоустрою.

Практика застосування нормативно-правових актів у діяльності органів влади засвідчила вибір останніх на користь лісового або екологічного законодавства у питаннях, які стосуються кваліфікації порушень пов’язаних із незаконною рубкою дерев.За загальним правилом, за порушення статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) головні лісничі, старші інженери та інженери, лісничі, помічники лісничих мають право складати на порушника протокол, а у випадках передбачених п. 20 ч. 2 ст. 255 КУпАП цю функцію можуть виконувати також і єгері.

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
view counter
view counter
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Том і Джеррі (Тім Сторі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.50; 17.35
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Дочка вовка (Девід Хекл, 2019)
Кино Планета Кіно
23.30
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Любовний настрій (Вонг Карвай, 2000)
Кино Планета Кіно
21.15
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Boss Level: врятувати колишню (Джо Карнахан, 2020)
Кино Планета Кіно
12.00; 20.45; 22.45
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Нереальний КОПець (Олександр Бєляк, 2021)
Кино Планета Кіно
14.00; 16.20; 18.40
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Мій рік у Нью-Йорку (Філіпп Фалардо, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 13.50; 19.45

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.