Продам Заказать дипломные, курсовые, рефераты, контрольные Качественное написание курсовых и дипломных работ на заказ. Выполняем любые предметы: - экономика (аудит, экономическая теория, макро и микроэкономика, товароведение, бухучет, контроллинг, экономика предприятия, маркетинг, менеджмент, статистика и др.) - право (административное, гражданское, уголовное, трудовое), теория государства и права - история - философия - психология - педагогика - украинский язык - английский язык - немецкий - высшая математика, теория вероятности - химия, биология, физика Курсовые - от 400 грн Дипломные - от 3000 грн Только авторские работы, НЕ ИНТЕРНЕТ. Гарантии. Бесплатные доработки. Сопровождение до сдачи. Проверка на плагиат. http://astra-net.com.ua/ e-mail: astra.net@bigmir.net Viber: +38 098 669 01 43 тел.: 066-741-03-94 098-669-01-43 тел.: 066-741-03-94 098-669-01-43
29.04.2018 12:28
Продам Написання курсових, диломних робіт, статей з історії, права, політології Швидке написання контрольних робіт, курсових робіт, рефератів, магістерських та дипломних робіт, створення презентацій! Написання звітів по практиці. написання робіт за такими галузями: Історія та правознавство, релігієзнавство, Історіографія всесвітньої історії, Історія державності України, Історія дипломатії, Історія Європейського союзу, Історія зарубіжних політичних вчень нового часу, Історія політичних (правових вчень),Історія політичної думки, Історія світових цивілізацій, Історія середніх віків, Історія Слобідської України, Історія соціології в Україні, Історія СРСР, Історія стародавнього світу, Історія української держави, Історія української журналістики та видавничої справи, Історія української культури, Історія української церковної архітектури ). *Виконаю написання робіт з практики (враховуючи різноманітні аналізи, методики тощо). * Написання статей Робота в короткі строки. yulya.ukrainka@mail.ru 0993495031
20.11.2016 21:22
Продам Переводы премиум класса Переводы премиум класса в Школе иностранных языков Professional Харьковская 5/1 Выставочный центр Укрроссметалл 2-й эт оф. 306 0661159687 0631048828 www.schoolprofessional.info 0661159687 0631048828 www.schoolprofessional.info
20.12.2015 13:06
Продам Курсовые Дипломы Контрольные Качественно. Недорого Опытные преподаватели выполняют контрольные, самостоятельные, курсовые, дипломные работы по социальным, историческим и экономическим дисциплинам, менеджменту (политология, педагогика, правознавство, философия, рпс, экономическая теория, международная экономика, экономика предприятия и другие, менеджмент – все дисциплины) Недорого. Качественно. В краткие сроки. при необходимости доработка и полное сопровождение до защиты. Ирина Виктория irisha140182@mail.ru http://vk.com/club57752011 098-101-84-85 095-240-61-39 096-629-30-24
22.08.2015 02:41
Продам курсовые заочникам! Отчеты по практике,курсовые работы недорого ! 3аочникам скидки ,Исправляем ошибки ! Все дисциплины. 093 49 81 683 093 49 81 683
11.11.2014 23:01
Продам дипломы, курсовые, рефераты дипломы курсовые, рефераты (международные отношения, внешняя политика, история, политология, страноведение, туризм). Светлана тел. 095 33 33 724
20.05.2014 18:15
Продам дипломы, курсовые, рефераты дипломы курсовые, рефераты (международные отношения, внешняя политика, история, политология, страноведение, туризм). Светлана тел. 095 33 33 724
20.05.2014 18:15
Продам Прием металла , металлолом купим , вывоз чермета. Прием металла в Москве и Области. Купим металлолом с вывозом от 1 тонны.. Демонтируем металлоконструкции. Прайс лист на сайте lomvtormetalla.ru. Любая форма оплаты. Все документы. 8-495-226-97-04 , 8-495-227-84-31 Иванов Дмитрий Владимирович +7(495)2269704
19.03.2014 14:59
Продам Помогаем купить диплом или аттестат школы У нас можно купить диплом любого учебного заведения Украины по самой низкой цене и оригинального качества. Есть ряд других документов, которые мы делаем, подробности по телефону или на сайте ukr-diplom точка ру 0933744444 0933744444
06.03.2014 16:39
Продам Металлолом покупаем, демонтируем, вывоз нашим транспортом. Покупаем металлолом. Осуществляем демонтаж , резку и вывоз металлолома. Очистка подвалов и территорий от металлического мусора. Покупаем кабель на лом дорого.Оплата сразу. Вывоз в день обращения. 8-495-226-97-04 ,8-915-464-44-18 www.lomvtormetalla.ru Иванов Дмитрий Владимирович +7(495)2269704
01.03.2014 18:13
Продам Магистерская работа по бухучету Продам магістерську роботу на тему "Бухгалтерський облік та внутрішньогосподарський контроль оподатковуваного прибутку підприємства" (за Податковим кодексом). Роботу робила з нуля. Робота виконана якісно, захист був у 2012 році на «відмінно», визнано кращою роботою факультету. Є анотація та автореферат. Також розгляну пропозиції про продаж окремих розділів. Магістерська робота складається зі вступу, шести розділів, висновків, додатків, списку використаних джерел із 87 найменувань. Робота містить 29 таблиць, 5 рисунків і 18 додатків. Основний зміст магістерської роботи викладено на 133 сторінках друкованого тексту. Магістерська робота присвячена вирішенню наукового завдання, яке полягає в дослідженні методики і організації обліку та внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку, в обґрунтуванні теоретичних положень та в розробці практичних рекомендацій з удосконалення і підвищення ефективності обліково-аналітичного забезпечення оподатковуваного прибутку на промисловому підприємстві. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ У вступі обґрунтовано актуальність теми магістерської роботи, сформульовано мету і завдання, об’єкт і предмет дослідження, визначено наукову новизну та практичне значення одержаних результатів. В першому розділі «Теоретико-методичні аспекти бухгалтерського обліку і внутрішньгосподарського контролю оподатковуваного прибутку» було розкрито сучасний стан наукової думки в галузі проблем обліку та контролю оподатковуваного прибутку, були проаналізовані теорії та погляди науковців, здійснено критичний огляд відповідних наукових джерел, висловлено та обґрунтовано власне ставлення, наведено аналіз основних категорій і понять та сформовано проблемні питання. Було досліджено основні законодавчо-нормативні акти, якими на сьогодні регламентується облік та внутрішньогосподарський контроль оподатковуваного прибутку, виконана оцінка цих документів на повноту, ефективність та суперечливість, здійснено їх аналіз, в ході якого було визначено низку проблемних питань, протиріч та нерегламентованих моментів. Визначено недоліки Податкового кодексу, Декларації з податку на прибуток та зміни П(С)БО 7, П(С)БО 8, П(С)БО 15 та П(С)БО 16 та розглянули зміни, внесені Законами №3609, № 4014 та № 4057. Аналіз теоретичних аспектів дозволив розглянути найбільш актуальні питання, пов’язані з обліком та внутрішньгосподарським контролем оподатковуваного прибутку, виявити нагальні проблеми, вирішення яких має суттєве значення для сучасного стану методично-інформаційного інструментарію бухгалтерського обліку. Встановлено, що сучасні проблеми обліково-аналітичного забезпечення розрахунку оподатковуваного прибутку розглядаються багатьма авторами та наводяться в різноманітній навчально-практичній літературі та періодичних виданнях. В даному розділі було проведено аналіз поглядів на економічну сутність прибутку та оподатковуваного прибутку, на основі цього ми дали своє визначення терміну «прибуток» та «оподатковуваний прибуток», запропонували класифікацію прибутку. Ми дослідили та узагальнили науково-теоретичні основи сутності категорії «прибуток» в контексті історичних економічних уявлень. Прослідкували прихильниками яких теорій були ті чи інші економісти. Ми вивчили підходи до трактування поняття оподатковуваного прибутку та провели аналіз дефініцій цього поняття, використавши різні джерела: нормативно-довідкову та науково-практичну літературу, зокрема - Податковий кодекс України, Положення бухгалтерського обліку «Податкові різниці», МСБО 12 , П(С)БО 17, різні економічні словники. Проаналізували та вивели діаграму, на якій видно до яких теорій пояснення прибутку більш схильні автори. Дали своє визначення прибутку. На основі аналізу результатів наукових досліджень, висловили власне бачення класифікації прибутку для цілей оподаткування в розрізі ставок оподаткування. Науковцями й досі не запропоновано єдиної методики проведення обліку оподатковуваного прибутку, не розроблено досконалих та простих у застосуванні аналітичних таблиць. Виходячи зі всього вище сказаного, випливає той факт, що існує об’єктивна необхідність проведення подальшого дослідження у даній галузі. Вивчення досвіду попередників повинне переконати як науковців, так і практиків в необхідності наукових досліджень з питань відображення в обліку оподатковуваного прибутку, практичного втілення найкращих розробок на практиці для досягнення високоефективної роботи. В другому розділі «Особливості бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку на підприємстві суднобудування» було досліджено промислове підприємство ПАТ «ЧСЗ». Відображено діючу на досліджуваному підприємстві методику та організацію облікової і аналітичної роботи в розрізі оподатковуваного прибутку. Було розглянуто організаційно-економічну характеристику досліджуваного підприємства, наведена виробнича та організаційна структури, визначено основну сферу діяльності підприємства, перераховано види продукції, робіт та послуг, які виконуються на підприємстві, проведено фінансово-економічний аналіз діяльності об’єкта дослідження за три роки, та стану оподатковуваного прибутку, виявлені існуючі недоліки. Докладно розглянуто також організацію бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку на об’єкті дослідження, порядок узагальнення обліково-аналітичної інформації, основні складові облікової політики даного підприємства в розрізі оподатковуваного прибутку. Було досліджено стан організації синтетичного та аналітичного обліку розрахунків за оподатковуваним прибутком, також порядок застосування аналітичних рахунків і відомостей аналітичного обліку, розглянуто методи проведення внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку. В ході дослідження діяльності підприємства виявлено деякі недоліки у організації обліку та аналізу на підприємстві. Крім того, ми розглянули організацію внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку на підприємстві. В третьому розділі «Напрямки оптимізації облікового процесу оподатковуваного прибутку» визначені напрямки удосконалення на промисловому підприємстві організації бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку, сформовано конкретні пропозиції та надані рекомендації з практичного застосування запропонованих розробок. Для того щоб вирішити практичні проблеми організації обліку оподатковуваного прибутку, які були виявлені в ході дослідження підприємства, необхідно було перш за все вирішити існуючі методичні проблеми, що були виявлені при вивченні законодавчо-нормативних та теоретичних аспектів обліково-аналітичного забезпечення розрахунків за оподатковуваним прибутком. Проаналізувавши облікову політику підприємства ми знайшли ряд недоліків. Так як даних бухгалтерського обліку не завжди буде достатньо для ведення податкового обліку,ми рекомендуємо до облікової політики внести декілька змін. Для визначення податкового прибутку пропонуємо використовувати систему облікових регістрів, які призначені для систематизації даних бухгалтерського обліку з метою складання декларації з податку на прибуток підприємства. Зокрема Відомість обліку доходів (табл. 3), що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування призначена для ведення аналітичного обліку доходів від звичайної діяльності і надзвичайних подій, виділення з їх складу доходів, які за включаються до податкових доходів з урахуванням звичайних цін та особливостей їх розрахунку та Відомість обліку витрат (табл.4), що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування призначена для аналітичного обліку витрат. За своїм економічним змістом та характером узагальнення інформації зазначені регістри - регістри аналітичного обліку, які деталізують дані синтетичних рахунків та субрахунків з метою складання Декларації. Запропоновано класифікувати доходи та витрати підприємства. Далі ми навели шляхи покращення внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку на підприємстві. Виділили організаційні етапи та методи внутрішньгосподарського контролю оподатковуваного прибутку та розробили програму внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку підприємства у вигляді програми тестів. Отже: У магістерській роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення наукового завдання, яке полягає в дослідженні методики і організації бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку на промисловому підприємстві, їх теоретичному обґрунтуванні та розробці практичних рекомендацій. Основні висновки, що підтверджують результати проведеного дослідження, мають таке трактування: 1. Удосконалено організаційні засади формування облікової політики та методику облікового процесу оподатковуваного прибутку підприємства. Досліджуваному підприємству запропоновано внести зміни до облікової політики щодо визнання доходів для цілей оподаткування, переоцінки, амортизації, індексації і ремонту основних засобів та щодо обліку відстрочених податкових активів і зобов’язань, зазначені зміни адаптовані до вимог Податкового кодексу. Було розроблено систему облікових регістрів, які призначені для систематизації даних бухгалтерського обліку з метою складання декларації з податку на прибуток підприємства. Дані документи значно полегшать процеси складання податкової звітності, нададуть підприємству можливість виконувати оперативний і поточний контроль за здійсненням податкових розрахунків з податку на прибуток, а також відображатимуть реальну картину стану податкового обліку на підприємстві. 2. Розроблено програму внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку у вигляді тестів, яка надасть змогу виявити проблемні місця бухгалтерського обліку оподатковуваного прибутку. 3. Удосконалено підходи до організації бухгалтерського обліку оподатковуваного прибутку за умов поєднання бухгалтерського та податкового обліку оподатковуваного прибутку. 4. Дістали подальшого розвитку підходи щодо складу і структури податкового прибутку, що полягає у диференціації податку за цілями оподаткування в розрізі ставок оподаткування. 5. Запропоновано виділення на підприємстві служби внутрішньогосподарського контролю. Розроблено обов’язки, строки проведення перевірки, мету, функціональні задачі, методи проведення внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку, загальну організаційно-інформаційну модель внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку та організаційні етапи. Впровадження даних пропозицій допоможе у вирішенні питання організації внутрішньогосподарського контролю оподатковуваного прибутку. 6. Дістало подальший розвиток визначення «прибутку» та «оподатковуваного прибутку», які дають краще уявлення про економічну природу оподатковуваного прибутку і визначають його місце в бухгалтерському обліку. У 4 Розділі нами було розглянуто нормативну базу охорони праці, виявлено відповідальних осіб за стан охорони праці на підприємства. З’ясовано, що ціль охорони праці на підприємстві полягає у створенні сприятливих умов на робочих місцях, профілактиці виробничого травматизму та захворюваності, проаналізовано можливі небезпечні і шкідливі фактори у приміщенні бухгалтерії підприємства. Наведено розрахунок повітрообміну за надлишком тепла в кабінеті бухгалтерії підприємства. У 5 Розділі розглянуто вплив діяльності підприємства на забруднення навколишнього середовища та Розраховано збір за забруднення навколишнього середовища. Розроблено заходи щодо зменшення впливу небезпечних, шкідливих факторів при роботі в бухгалтерії підприємства. У 6 Розділі розглянуто Цивільну оборону: Оцінка пожежної обстановки, Прогнозування наслідків токсичного впливу горючих матеріалів, Визначення розрахункового часу евакуації при пожежі. Додатки: А) Зміни в ПСБО, що вплинуть на облік оподатковуваного прибутку Б) Структурна схема управління підприємства. В) Баланс 1 підприємства. Г) Баланс 2 підприємства. Д) Звіт про фінансові результати. Ж) Розрахунок коефіцієнтів платоспроможності К) Розрахунок коефіцієнтів рентабельності Л) Податки і відрахування підприємства на 01.12. М) Облікова політика підприємства Н) Відомість обліку доходів, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування на підприємстві. О) Відомість обліку витрат, що враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування на підприємстві. П) Загальна схема формування і узагальнення інформації про доходи підприємства. Р) Бухгалтерські проведення формування доходів на підприємстві. С) Кореспонденція рахунків по списанню товарно–матеріальних цінностей на виробництво та формуванню собівартості продукції. Т) Загальна схема формування і узагальнення інформації про витрати на підприємстві. У) Загальна схема формування фінансових результатів підприємства. frondzey_masha@mail.ru 0638158530
13.02.2014 16:29
Продам Виконаю дипломні, курсові, звіти з практики, контрольні, реферати, задачі Абітурієнтам та студентам виконаю дипломні, магістерські, бакалаврські - 800 грн., курсові, звіти з практики - 150 грн., контрольні - 30 грн., реферати - 20 грн., задачі - 10 грн., презентації, переклад. тел. 095-8169181, 097-6480617, prepodsm@ukr.net.
03.02.2014 21:30
Продам Контрольные, курсовые, дипломы на заказ Поможем выполнить студенческие работы любой сложности: реферат, контрольная, курсовая работы, отчёт по практике, доклад, чертежи, переводы, задачи, тесты ( в т.ч. он-лайн тесты), дипломы. По всем дисциплинам! Для всех специальностей! Сделаем всё быстро, качественно, индивидуально, а главное по низким ценам! Сопровождение вплоть до защиты, бесплатные доработки! Сайт: реферат72.рф Иванов Иван Иванович +7(929)2695106
02.02.2014 19:13
Продам Выполню дипломные, курсовые, отчёты по практике, контрольные, рефераты, задачи, презентации, перевод Абітурієнтам та студентам виконаю дипломні, магістерські, бакалаврські - 800 грн., курсові, звіти з практики - 150 грн., контрольні - 30 грн., реферати - 20 грн., задачі - 10 грн., презентації, переклад. тел. 095-8169181, 097-6480617, prepodsm@ukr.net.
25.01.2014 19:47
Продам Заказ курсовых и дипломных работ Ваш диплом — наша забота! diplomon
25.01.2014 12:19
Продам Куплю диплом вуза. Куплю диплом вуза Купить диплом техникума, купить диплом института в России тут: dip-master.ru Галкин Семен Сергеевич +7(499)5530099
21.01.2014 11:16
Продам Куплю диплом. Продажа дипломов Куплю диплом, диплом вуза в Москве в центре образования dip-master.ru Галкин Семен Сергеевич +7(499)5530099
19.01.2014 14:26
Продам Выполню дипломные, курсовые, отчёты по практике, контрольные, рефераты, задачи, презентации, перевод Виконаю дипломні, магістерські, бакалаврські - 800 грн., курсові - 150-200 грн., звіти з практики – 150-200 грн., контрольні - 30 грн., реферати - 20 грн., задачі - по 10 грн., презентації, переклад. тел. 095-8169181, 097-6480617, prepodsm@ukr.net.
15.01.2014 21:10
Продам Просто купить дипломы, аттестаты, удостоверения, нострификацию, ЕГЭ, ГИА без предоплаты Мы поможем Вам купить диплом любого вуза города по любой специальности, нужных вам годов обучения БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ. У нас Вы можете купить: - Купить Диплом Колледжа - Купить Диплом Вуза - ЕГЭ, ГИА - Купить Аттестат за 9, 11 классов - Академические справки - Справка вызов (подтверждения), архивные и прочие - Купить Апостиль, нострификацию (сертификат). - Купить удостоверение, свидетельство, сертификат ( в том числе рабочие специальности). - Доставка курьером - Срок изготовления 1-2 дня вас проконсультирует наш специалист (Закажи звонок - скинь СМС и мы вам перезвоним) Дипломы! Аттестаты! Любых учебных заведений России, РСФСР, СССР (ВУЗы, техникумы, лицеи, колледжи, школы, ПТУ). Качество ГОЗНАК! Свидетельства о сдаче ЕГЭ, окончании курсов, тренингов, УДОСТОВЕРЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ). Справки об академическом отпуске, вызов на сессию, об обучении и прочие. А так же изготовление любых печатей, штампов, факсимиле. Апостилей (признание диплома РФ за рубежом), нострификаций (признание иностранного диплома в РФ). Быстро (1-2 дня), конфиденциально, не дорого. Помощь в получении. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ! (Закажи звонок - скинь СМС и мы Вам перезвоним) Удостоверения рабочих специальностей Предлагаем удостоверения стропальщика, электрогазосварщика, каменщика, монтажника, крановщика, токаря, электромонтера, повышения квалификации, рабочих специальностей. Быстро, качественно. Доставка по всей России. Изготовление печатей и штампов. 8-965-520-57-59, icq:487236499, www.next-7820.narod.ru 8-965-520-57-59, icq:487236499, www.next-7820.narod.ru
14.01.2014 20:34
Продам Купить дипломы, аттестаты, удостоверения, нострификацию, ЕГЭ, ГИА без предоплаты Мы можем предложить тебе: купить диплом вуза, техникума, колледжа, школьный аттестат, ЕГЭ, ГИА, свидетельства об окончании курсов, УДОСТОВЕРЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), апостиль, нострификацию по приемлемой для тебя цене. Ты можешь решить свои проблемы с образованием прямо сейчас, купив диплом, ты с легкостью устроишься на приличную работу, и твои дела пойдут в гору! (Закажи звонок - скинь СМС и мы Вам перезвоним) Предлагаем удостоверения, а не работу, стропальщика, электро-газосварщика, каменщика, монтажника, крановщика, токаря, электромонтера, повышения квалификации, рабочих специальностей. Любая профессия, начиная от маляра, сантехника, водителя погрузчика, и заканчивая электриком, крановщиком, машинистом компрессорных установок, и так далее, не только пользуется в настоящее время огромным спросом, но и является востребованной в связи с предоставлением лучших условий труда, и высокой заработной платы. Быстро, качественно. Доставка по всей России. Изготовление печатей и штампов. 8-912-674-6240, icq:487236499, www.diplom-russian.ru 8-912-674-6240, icq:487236499, www.diplom-russian.ru
14.01.2014 20:31
Продам Быстро купить дипломы, аттестаты, удостоверения, нострификацию, ЕГЭ, ГИА без предоплаты Хватит думать, пора взять и решить свою проблему с образованием раз и на всегда, купить диплом, купить аттестат, купить ЕГЭ, ГИА, купить свидетельство об окончании любых курсов, УДОСТОВЕРЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ), нострификацию, апостиль в нашей компании – это просто. Сделай этот шаг, и ты решишь свои проблемы с работой. Получишь повышение на работе, а значит более высокую заработную плату. Тебя не уволят и не понизят потому, что у тебя нет образования. Наша компания рада помочь вам, избавиться от проблемы длительного поиска работы – купив у нас диплом, вы становитесь дипломированным специалистом. Сегодня перед людьми открыта масса возможностей и глупо ими не воспользоваться, ведь в будущем их может, и не быть и вы будете жалеть, что не обратились к нам. (Закажи звонок - скинь СМС и мы Вам перезвоним) 8-912-284-58-51, icq:487236499, www.diplom-russian.com 8-912-284-58-51, icq:487236499, www.diplom-russian.com
14.01.2014 20:28
Продам Методические пособия, рефераты по социологии Интернет-сайт vsempomogu.ru предлагает Вашему вниманию курсовые работы, тесты, шпаргалки, а также другие обучающие материалы по математике и экономике. Кроме того Вы можете скачать программы-помощники для Android. Андре +7(495)3109538
13.01.2014 09:34
Продам Методические пособия, рефераты по праву Интернет-сайт vsempomogu.ru предлагает Вашему вниманию курсовые работы, тесты, шпаргалки, а также другие обучающие материалы по математике и философии. Кроме того Вы можете скачать программы-помощники для Android. Андре +7(495)3109538
13.01.2014 09:11
Продам Куплю диплом вуза. Купить диплом Купить школьный аттестат, купить диплом университета в столице на образовательном ресурсе www. dip-master.ru Галкин Семен Сергеевич +7(499)5530099
20.12.2013 16:42
Продам Виконаю дипломні, курсові, звіти з практики, контрольні, реферати, задачі виконаю дипломні, магістерські, бакалаврські - 800 грн., курсові - 150-200 грн., звіти з практики – 150-200 грн., контрольні - 30 грн., реферати - 20 грн., задачі - по 10 грн., презентації, переклад. тел. 095-8169181, 097-6480617, prepodsm@ukr.net
05.12.2013 16:33
Продам Помощь в написании студенческих работ. Referat-Control. Москва Наша фирма предлагает услуги по написанию, курсовых, рефератов, контрольных, дипломных работ, докладов, практических заданий, переводов, отчётов по практике и др. по различным дисциплинам: - юридическим; - экономическим; - гуманитарным; - математическим и т.д. Все работы выполняются на заказ. Качественное авторское исполнение работ в короткие сроки! А цены Вас приятно удивят! skype: referat-control isq: 668 162 903 80001234567 80001234567
05.12.2013 14:31
Продам Виконаю дипломні, курсові, звіти з практики, контрольні, реферати, задачі Абітурієнтам та студентам виконаю дипломні, магістерські, бакалаврські - 800 грн., курсові - 150-200 грн., звіти з практики – 150-200 грн., контрольні - 30 грн., реферати - 20 грн., задачі - по 10 грн., презентації, переклад. 095-8169181, 097-6480617, prepodsm@ukr.net
02.12.2013 20:02
Продам Виконаю дипломні, курсові, звіти з практики, контрольні, реферати, задачі Абітурієнтам та студентам виконаю дипломні, магістерські, бакалаврські - 800 грн., курсові - 150-200 грн., звіти з практики – 150-200 грн., контрольні - 30 грн., реферати - 20 грн., задачі - по 10 грн., презентації, переклад. тел. 095-8169181, 097-6480617, prepodsm@ukr.net. тел. 095-8169181, 097-6480617, prepodsm@ukr.net тел. 095-8169181, 097-6480617
02.12.2013 20:00
Продам Диссертации, дипломные, курсовые работы по всем предметам Образовательный центр «ДипМастер» выполнит для Вас научную работу любого уровня сложности: кандидатские и докторские диссертации, дипломные работы, курсовые проекты и контрольные работы, рефераты, разработает бизнес-план, подготовит доклад или эссе, поможет с защитной речью и с презентацией для диплома, а также проконсультирует вас на любом этапе работы. Удобство и максимальная простота оформления заказа, своевременность получения работы, а также гарантия высокого качества - главные принципы работы нашей организации. Овчинников Андрей Валерьевич +7(495)9728033
29.11.2013 10:31
Продам Диссертации, дипломные, курсовые работы по всем предметам Образовательный центр «ДипМастер» выполнит для Вас научную работу любого уровня сложности: кандидатские и докторские диссертации, дипломные работы, курсовые проекты и контрольные работы, рефераты, разработает бизнес-план, подготовит доклад или эссе, поможет с защитной речью и с презентацией для диплома, а также проконсультирует вас на любом этапе работы. Удобство и максимальная простота оформления заказа, своевременность получения работы, а также гарантия высокого качества - главные принципы работы нашей организации. Овчинников Андрей Валерьевич +7(495)9728033
29.11.2013 10:04
Продам Купить школьный аттестат. Куплю диплом Купить диплом университета, куплю диплом вуза в столице здесь на dip-master.ru Галкин Семен Сергеевич +7(499)5530099
28.11.2013 14:55
Продам Купить школьный аттестат. Купить диплом университета Купить диплом вуза, купить диплом в столице на странице diplomoff.ru Фомин Олег Сергеевич +7(499)5530066
24.11.2013 15:54
Продам Купить диплом. Купить аттестат Купить школьный аттестат, куплю диплом только ГОЗНАК на портале www. diplomoff.ru Фомин Олег Сергеевич +7(499)5530066
22.11.2013 16:09
Продам Купить диплом аттестат. Купить свидетельство Купить аттестат, купить диплом техникума в Москве тут: Bestdip.ru Сливов Александр Иванович +7(960)2553808
18.11.2013 13:35
Продам Адміністративний ресурс як некоректна технологія влади ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………..………..….4 РОЗДІЛ 1. Адміністративний ресурс як вид деструктивних технологій……………………………………………………….………..….…..8 1.1. Поняття адміністративного ресурсу та його види……………....….8 1.2. Стилі та механізми адміністративного ресурсу………………....…28 РОЗДІЛ 2. Порівняльна характеристика президентських кампаній 2004 та 2010 років……………………...............................................…….....…46 2.1. Особливості використання адміністративного ресурсу на виборах Президента України 2004 року……………………………………………....…46 2.2. Характеристика адміністративного впливу на виборчу кампанію 2010 року………………………………………………………………….…..…69 ВИСНОВКИ…………………………………………………………......85 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………....…………….....89 serezhatim@rambler.ru 097-600-43-78 Сергей
13.11.2013 09:22
Продам Дипломы, курсовые, рефераты Компания SAVEYOURTIME является одной из ведущих компаний в сфере написания курсовых, дипломных, диссертационных работ, рефератов, контрольных, эссе, отчетов и ответов на вопросы к экзаменам. Мы строим нашу репутацию основываясь на качестве, ответственности и уникальности каждой работы. Команда наших авторов формирует сплоченную систему профессионалов в различных сферах. Работы выполняются аспирантами и научными работниками ведущих украинских университетов. 0984111131 0984111131
28.10.2013 11:20
Продам Дипломные Дипломные, магистерские, бакалаврские, курсовые, контрольные работы. ОДЗ, ИНДЗ, рефераты. Статьи, бизнеспланы. Производственная и педагогическая практика. Экономические, педагогические, психологические дисциплины. Сопровождение до сдачи. 050 346 13 16. 050 346 13 16
27.10.2013 22:50
Продам Купить проведенный диплом Сейчас можно купить диплом института за 1 день. Многих из нас однажды посещает мысль о том, чтобы изменить свою жизнь. … Услуга “купить диплом института” является самой восстребованной на сегодняшний день в Москве. Могильников Дмитрий Владимирович 79617517799
27.10.2013 11:58
Продам Репетиторство Физика, математика, английский язык, индивидуальные уроки и контрольные работы! Опыт работы. 0992330408 0992330408
19.10.2013 23:57
Продам Дипломные и курсовые Дипломные 8000 рублей Курсовые 2500 рублей Менеджмент, маркетинг, история, экономика,журналистика и.т.д. Доведение до защиты. Антиплагиат. Распечатка+вывод на флешку. Есть опыт работы с очень строгими и требовательными преподавателями. 8-916-888-17-78 www.moscowreferat.ru 8-916-888-17-78
15.10.2013 13:28
Продам Прием металлолома, купим металлолом, демонтаж, вывоз! Прием и вывоз металлолома. Купим дорого металлолом, лом черных и цветных металлов. Вывоз и демонтаж металла. Оплата сразу. Манипуляторы, газели, грузчики для вывоза металлолома. 8-915-464-44-18 , 8-495-226-97-04 , 8-916-562-80-36 Сайт www.lomvtormetalla.ru Станиславович Владислав Иванович +7(915)4644418
14.10.2013 16:10
Продам Продается Продается дипломная работа МГУ, которая была принята профессором и ним же допущена к сдаче. Работа выполнена на отлично. Содержит необходимую литературу, практическое применение. Объем работы составляет 55 л. Этого достаточно было, чтобы защитить ее за 30 минут. Ни разу ни где не публиковалась и не продавалась. Вся информация по электронной почте. Кого заинтересовало, прошу писать на serjik@e-mail.ua
10.10.2013 13:53
Продам Продажа готовых фирм ООО, ИП, ЗАО Продажа готового бизнеса, разные организационно-правовые формы ООО,ИП,ЗАО. некоммерческие организации. Готовые фирмы с разработанным сайтом, открытым р/с в разных банках Санкт-Петербурга, бухгалтерским обслуживанием и бизнес планом. стоимость от 35000 рублей. 89219568120
09.10.2013 18:56
Продам Работа на дому без вложений Работа на дому без вложений Простой заработок в интернете. Прибыль зависит только от ВАС! Этот проект проводится специально для более широкого развития международной платежной системы "WebMoney". Работаете в своё удовольствие.Дополнительная информация:http://rabota-na-domu.ucoz.com . Копируйте ссылку, вставляйте в поиск браузера и читайте. http://rabota-na-domu.ucoz.com
01.10.2013 23:47
Продам Студентам-заочникам! Контрольные, курсовые, дипломы на заказ в Тюмени! Поможем выполнить студенческие работы любой сложности: реферат, контрольная, курсовая работы, отчёт по практике, доклад, чертежи, переводы, задачи, тесты ( в т.ч. он-лайн тесты), дипломы. По всем дисциплинам! Для всех специальностей! Сделаем всё быстро, качественно, индивидуально, а главное по низким ценам! Сопровождение вплоть до защиты, бесплатные доработки! Студенческий клуб «Реферат» Приходите к нам: г. Тюмень, ул. Циолковского, д.1, офис 139 Звоните нам: тел.: 8(3452)605-106; 8-929-269-51-06 Пишите нам: e-mail: 605106@bk.ru, ICQ: 441580046 Заходите на наш сайт: реферат72.рф Иванов Иван Иванович +8(3452)605106
20.09.2013 19:30
Продам Дипломные, курсовые, контрольные, рефераты, отчеты, диссертации. т. 614-533, 785-498 Студентам и школьникам, аспирантам и прочим оказываем помощь в написании учебных работ любой сложности и практически по всем дисциплинам: диссертации, дипломные, курсовые, контрольные работы, рефераты, доклады, шпаргалки, тесты, оформление практик, решение задач и многое другое. - Подборка материалов и ссылок для самостоятельного написания студентом рефератов, курсовых, дипломных и прочих работ. - Консультирование по оформлению работ и оказание помощи в оформлении по ГОСТу, по построению структуры работы. -Подбор репетиторов по различным предметам для школьников. Лучшие авторы - Системы бонусов - Гарантия - Качество - Честно - Оперативно -Профессионально Веб-сайт: http://www.otlichniky.ru Тел.: (8482) 614533, 365229, 89272685498, г. Тольятти, ул. Индустриальная, 9, офис 207. сайт www. otlichniky.ru Анна 79272685498
13.09.2013 16:41
Продам Курсовые Дипломы Контрольные Качественно. Недорого Опытные преподаватели выполняют контрольные, самостоятельные, курсовые, дипломные работы по социальным, историческим и экономическим дисциплинам, менеджменту (политология, педагогика, правознавство, философия, рпс, экономическая теория, международная экономика, экономика предприятия и другие, менеджмент – все дисциплины) Недорого. Качественно. В краткие сроки. при необходимости доработка и полное сопровождение до защиты. Ирина Виктория 096-629-30-24 098-101-84-85 095-240-61-39
31.08.2013 22:57
Продам дипломная работа по уголовному праву дипломная работа по уголовному праву на тему: "Обстоятельства исключающие уголовную ответственность (оправдательные институты)". Работа эксклюзивная, магистерского уровня, существует в единственном экземпляре. Сама мысль работы основывается на сравнении теории и практики оправдательных институтов в уголовном законодательстве Украины, России, СССР и западной системы права. Приводится множество примеров из реальной жизни и личного опыта, все примеры детально разбираются в контексте темы. прилагается условная схема и список использованной литературы. +38 (050) 496 8588 Игорь Владимирович levigor2010@gmail.com +38 (050) 496 8588 Игорь Владимирович
09.08.2013 20:25
Продам Продам дипломную работу Продам дипломную работу. Специальность - Экономика предприятия. Работа 2013 года, защищена на "отлично". Выполнена по стандартам запорожского вуза. 0960769782 ksunia@i.ua 0960769782
01.07.2013 10:47
Продам Контрольные работы: закажите у нас мы выполняем все виды услуг по разработке курсовых,дипломных,рефератов,дипломов,контрольных,лабораторных,других работ,переводов текстов по минимальным ценам и качественно. посмотреть можно на examenation.ru Иванов Сергей Владимирович +7(383)3806091
25.06.2013 17:12
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.